СНПЧ А7 Ульяновск, обзоры принтеров и МФУ

12. септембар 2009.

 VII БУКОВАЧКИ МАРАТОН

П релазили смо стазу за најмлађе од 7 кm, која води од Буковца до Вилине водице и назад. Имали смо 35 учесника и сви су успешно завршили шетњу. Групу су сачињавали ученици I, III и VII разреда, родитељи, а имали смо и једног предшколца. Сви учесници су добили захвалнице. Захвалница је додељена и ОШ „ Ђорђе Натошевић“ јер је имала организовану групу са већим бројем учесника.

Списак учесника са стартним бројевима:

 1. Пејиновић Ања --- III б----------------- 593
 2. Панић Растко------ III б ----------------- 591
 3. Иван Николић ---- родитељ ----------- 590
 4. Душица Николић-- родитељ ----------- 589
 5. Нађа Николић------ I г ------------------ 588
 6. Андреј Николић---III б ----------------- 587
 7. Катарина Кајевић –III б ---------------- 586
 8. Ружица Кајевић---- родитељ-----------520
 9. Вања Војновић ----III б------------------519
 10. Миласа Влајков ---психолог------------518
 11. Савић Урош --------III б ------------------517
 12. Санда Савић ----родитељ----------------516
 13. Алекса Гленџа ---I г --------------------- 515
 14. Татјана Гленџа --- учитељица--------- 514
 15. Живковић Ненад ---родитељ----------- 513
 16. Живковић Тијана --- I б ----------------- 512
 17. Живковић Игор ----- III б---------------- 511
 18. Живковић Тијана----родитељ----------- 510
 19. Малешевић Соња--- III б----------------- 509
 20. Малешевић Дарија---I б------------------ 508
 21. Петровић Ксенија---III б----------------- 507
 22. Ања илић-------------III б------------------506
 23. Матија Корора------ III б -----------------505
 24. Ђорђе Корора ------родитељ-------------504
 25. Марко Газивода ----III б------------------503
 26. Гордана Момчиловић Мирић –родитељ- 502
 27. Ана Мирић --------III б--------------------- 501
 28. Алекса Мирић—6 година------------------ 477
 29. Шушњар Илија----III б----------------------476
 30. Шушњар Раде ----родитељ------------------475
 31. Максим Мирошњиков---III б ---------------595
 32. Танкосић Тијана ---------III в ----------------158
 33. Танкосић Наташа -----родитељ--------------159
 34. Драгана Игњатовић----VII г------------------ 594
 35. Теодора Јовановић-----VII б ------------------592

 23. септембар 2009.

     Полазна тачка је наша школа, затим се пешице кејом до моста Слободе. Пешке прелазимо мост па кроз Каменички парк и Каменицу идемо ка Поповици. У планинарском дому на Поповици се одмарамо. Повратак аутобусом.

Списак учесника: 

1.Обрадовић Ана  III б

2. Обрадовић Бранислава  -- родитељ

3. Глушчевић Матија III б

4. Илић Ања  III б

5. Љуботин Лазар III б

6. Љуботин Богдан  I а

7. Љуботин Владимир – родидељ

8. Мадић Сергеј  III б

9. Живковић Игор  III б

10.Живковић Тијана   I б

11.Живковућ Јелена – родитељ

12.Живковић Ненед – родитељ

13.Мирошњиков Максим   III б

14.Савић Урош  III б

15. Савић Санда – родитељ

16.Граховац Марија  III б

17.Граховац Вук – предшколац

18. Граховац Светлана – родитељ

19.Андрић Лука  III г

20. Андри Петар  I а

21. Газивода Марко III б

22. Корора Матија III б

23.Корора Ђорђе – родитељ

24. Панић Растко  III б

25. Малешевић Соња  III б

26. Малешевић Дарија  I б

27. Мирић Ана  III б

28. Мирић Алекса – предшколац

29. Мирић Гордана – родитељ

30. Петровћ Ксенија   III б

31. Гленџа Алекса  I г

32. Гленџа Дејан – родитељ

33. Гленџа Татјана – учитељица

 

23. октобар 2009.

Полазна тачка је почетна станица аутобуса за Парагово (код железничке станице).Аутобусом идемо до Парагова, па настављамо пешице кроз шуму до Поповице.Одмарање у планинарском дому „Жилезничар“ уз чај.

Списак учесника:

1. Корора Матија   III б

2. Корора Јолика – родитељ

3. Корора Ђорђе – родитељ

4. Игњатовић Гавриловић Ана – родитељ

5. Игњатовић Драгана   VII г

6.Николић Андреј  III б

7.Николић Нађа  I г

8. Николић Иван – родитељ

9. Панић Растко III б

10.Панић Ристо – родитељ

11.Панић Јована   I

12. Станковић Теодора  III б

13.Шишовић Јован  III б

14.Малешевић Соња III б

15.Малешевић Дарија   I б

16.Љуботин Лазар  III б

17.Љуботин Богдан  I а

18.Љуботин Владимир – родитељ

19.Танкосић Наташа – родирљ

20.Танкосић Тијана  III в

21.Бендер Марија  III в

22.Еторе Инес  III в

23.Еторе Радомировић Зора – родитељ

24.Савић Урош  III б

25.Савић Санда – родитељ

26.Гленџа Алекса  I г

27.Гленџа Дејан – родитељ

28.Гленџа Татјана – учитељица

24. октобар 2009.

Полазна тачка је почетна станица аутобуса за Парагово.Шетња по околини Паргова и Поповице. Одмор у планинарском дому „Железничар“ на Поповици.

Списаак учесника:

 1. Љуботин Владимир – родитељ
 2. Љуботин Богдан   I а
 3. Љуботин Лазар   III б
 4. Илић Ања   III  б
 5. Танкосић Тијана  III в
 6. Танкосич Наташа – родитељ
 7. Гленџа Алекса  I г
 8. Гленџа Татјана – учитељица

21. новембар 2009.

Полазна тачка је полазна станица аутобуса за Парагово. Шетња по околини и одмор у планинарском дому „Желазничар“ на Поповици.

Списак учесника:

 1. Малешевић Соња  III б
 2. Малешевић Дарија I б
 3. Граховац Марија III б
 4. Доганџић Јелена  III б
 5. Доганџић Стефан I г
 6. Гајић Гедеон III б
 7. Игњатић Драгана  VII г
 8. Танкосић Тијана  III в
 9. Еторе Инес  III в
 10. Бендер Марија III в
 11. Танкосић Наташа – родитељ
 12. Еторе Радомировић Зора – родитељ
 13. Гленџа Алекса I г
 14. Гленџа Татјана – учитељица

29. новембар 2009.

 Полазна тачка испред апотеке на Булевару Ослобођења код моста Слободе.Крећемо се преко моста Слободе, кроз Ср. Каменицу и Сунчану долину до обновљеног планинарског дома „Југодент“ на Парагову. Тамо се одмарамо.

 

Списак учесника:

 1. Биљана Лазић Ковачевић – родитељ
 2. Никола ковачевић  I в
 3. Ана Ковачевић – 4 године
 4. Јасна Кубурић – родитељ
 5. Марко Кубурић  I в
 6. Еторе Инес  III в
 7. Еторе Радомировић Зора – родитељ
 8. Бендер Марија  III в
 9. Бендер Милена – родитељ
 10. Станковић Теодора III б
 11. Петровић Ксенија III б
 12. Илић Ања  III б
 13. Малешевић Соња  III б
 14. Малешевић Дарија  I б
 15. Корора Матија  III б
 16. Корора Ђорђе – родитељ
 17. Панић Растко  III б
 18. Панић Ристо – родитељ
 19. Савић Урош  III б
 20. Савић Санда – родитељ
 21. Гленџа Алекса  I г
 22. Гленџа Дејан – родитељ
 23. Гленџа Татјана – учитељица

 13. фебруар 2010.

 Полазна тачка је полазна станица аутобуса за Парагово. Шетња по околини Парагова и Поповице. Одмор у дому „Железничар“ на Поповици. Изузетно снежна вејавица па се очекује добар провод на снегу.Понети „клиска“.

 Списак учесника:

 1. Санда Савић – родитељ
 2. Савић Урош  III б
 3. Шојић Давид  III в
 4. Гленџа Алекса  I г
 5. Гленџа Татјана  -- учитељица

 17. април 2010.

 Полазна тачка је окретница аутобуса у Петроварадину.Шетња до Стражилова. Боравак и одмор у дому на Стражилову.

 Списак учесника:

 1. Ковачевић Ана – 5 година
 2. Ковачевић Никола  I в
 3. Ковачевић Лазић Биљана – родитељ
 4. Кубурић Марко  I в
 5. Кубурић Јасна  -- родитељ
 6. Малешевић Дарија I б
 7. Малешевић Соња  III б
 8. Цицвара Сергеј  III в
 9. Панић Растко  III б
 10. Панић Ристо  -- родитељ
 11. Корора Матија  III б
 12. Корора Јолика – родитељ
 13. Корора Ђорђе  -- родитељ
 14. Савић Урош  III б
 15. Савић Санда – родитељ
 16. Протић Петра  I г
 17. Гленџа Алекса  I г
 18. Гленџа Дејан – родитељ
 19. Гленџа Татјана – учитељица

 24. април 2010.

 Полазна тачка је полазна станица аутобуса за Поповицу. Шетња по околини и одмор у дому „Железничар“

 Списак учесника:

 1. Мирић Ана III б
 2. Станковић Теодора III б
 3. Граховац Марија  III б
 4. Љуботин Лазар III б
 5. Љуботин Богдан  I а
 6. Кајевић Катарина III б
 7. Кајевић Ружица – родитељ
 8. Малешевић Дарија  I б
 9. Малешевић Соња III б
 10. Савић Урош  III б
 11. Савић Санда – родитељ
 12. Љуботин Оља – родитељ
 13. Љуботин Владимир – родитељ
 14. Шакан Никола I г
 15. Кувизић Марко I г
 16. Гленџа Алекса  I г
 17. Гленџа Дејан – родитељ
 18. Гленџа Татјана – учитељица

Фејсбук страница

SFbBox by psd to wordpress

Ko je na mreži: 5 gostiju i nema prijavljenih članova